Kontakty Alfasol s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Pod vinicami 4413/19
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Obchodná kacelária

Horná 54
974 01 Banská Bystrica

IČO: 480 200 95
DIČ: 2024184624
IČ DPH: SK2024184624
Č.účtu: 4250142704/3100
Banka: Prima banka Slovensko a.s.

T: +421 (0) 48/ 412 37 06

F: +421 (0) 48/ 412 30 20

E: alfasolsk2@gmail.com

O: Po - Pi: 8:00 - 16:00

Kontaktný formulár