O nás Základné informácie

Alfasol s.r.o.

Naša spoločnosť je významný dodávateľ soli pre Slovensko, Rakúsko a Maďarsko. Primárnou činnosťou spoločnosti je dodávka chemického posypového materiálu pre tuzemský a zahraničný trh.

Medzi našich hlavných odberateľov patria štátne rozpočtové organizácie, regionálne správy ciest, vyššie územné celky a iné súkromné spoločnosti zaoberajúce sa údržbou ciest a verejných komunikácií. Ponúkaná kvalita v spojení s odborným manažmentom zaručuje špičku na trhu a rádovo nižšie ceny.

Kvalita nami dodávanej soli je potvrdená certifikátmi potvrdených certifikovanými skúšobňami, ako aj samotnými analýzami, ktoré naša spoločnosť vykonáva na vlastných zariadeniach. Naša spoločnosť sa zaoberá v rámci komplexných služieb zákazníkom výstavbou síl, ktoré zjednodušujú, skvalitňujú nakladanie s posypovými materiálmi a zároveň majú environmentálny charakter.

Profesionalita, odbornosť, promptnosť, flexibilita a stabilita spoločnosti je zárukou pre bezproblémový priebeh obchodných aktivít súvisiacich s dodávkou posypového materiálu.

Spoločnosť Alfasol, s. r. o. je držiteľom certifikátu: SPOĽAHLIVÝ PARTNER vo Verejnom obstarávaní.

Pavel Neumann
konateľ

Politika spoločnosti

zavedeného integrovaného manažérskeho systému v zmysle požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015


→ Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť zavedených systémov manažérstva kvality.

→ Hlavným cieľom nákupu a predaja posypových solí a silo zásobníkov je spokojnosť všetkých našich zákazníkov, ktorým ju dodávame, na základe plnenia ich požiadaviek, požiadaviek legislatívy a iných predpisov, ktoré sme sa zaviazali plniť.

→ Predpokladom našej úspešnosti je vytváranie dobrých podmienok pre spoluprácu a partnerstvo so všetkými zamestnancami, zákazníkmi a zainteresovanými stranami s ohľadom na prevenciu znečistenia životného prostredia.

→ Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude dodržiavať príslušné právne a iné aplikovateľné požiadavky vzťahujúce sa k integrovanému systému manažérstva v zmysle požiadaviek príslušných noriem.

Bratislava, 12.4.2020