Soľ Zabezpečujeme rôzne typy solí

sol1

VOĽNE LOŽENÁ POSYPOVÁ SOĽ ESCO (D)

Zloženie

 • Vlhkosť: max. 0,15%
 • Sulfáty: max. < 5,000 mg/kg
 • NaCl: min. 98%

Granulometria

 • 3,2 - 0,2 mm
Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
< 5,00 100
< 3,15 95 ± 2
< 1,60 55 ± 15
< 0,80 25 ± 15
< 0,16 4 ± 1

Granulometria

 • 3,2 - 0,2 mm
Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
< 5,00 100
< 3,15 70 ± 25
< 1,60 35 ± 25
< 0,80 15 ± 10
< 0,16 4 ± 1
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Obsahuje protispekacie látky.

sol2

VOĽNE LOŽENÁ POSYPOVÁ SOĽ (U1) ARTEMSOĽ

Zloženie

 • Vlhkosť: max. 0,1%
 • Sulfáty: max. 0,9%
 • NaCl: min. 99%

Granulometria

Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
< 0,5 12,5
0,5 - 1,2 15
2,5 - 4,5 35,5
> 4.5 2
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Obsahuje protispekacie látky.

sol3

VOĽNE LOŽENÁ POSYPOVÁ SOĽ (B1) BIELORUSKÁ SOĽ

Zloženie

 • Vlhkosť: max. 0,1%
 • Sulfáty: max. 0,25%
 • NaCl: min. 99%

Granulometria

Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
< 0,5 13,3
0,5 - 1,0 2,7
1,0 - 4,0 60,7
> 4.0 4,3
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Obsahuje protispekacie látky.

sol4

VOĽNE LOŽENÁ POSYPOVÁ SOĽ (R1) RUMUNSKÁ SOĽ

Zloženie

 • Vlhkosť: max. 0,6%
 • Sulfáty: max. 2,0%
 • NaCl: min. 96%

Granulometria

Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
0 - 4 85
> 4 15
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Obsahuje protispekacie látky.

sol5

BALENÁ POSYPOVÁ SOĽ S ROZMRAZOVACOU ÚČINNOSŤOU DO -15°C (Č1)BALENIE 25KG,50KG A BIG-BAG – SILPO 8

Zloženie

 • Obsah Chloridu sodného NaCl : min. 81%
 • Obsah Chloridu vápenatého CaCl2 : min. 8%
 • Bod tuhnutia zmesi(15g/100g vody):min. -15°C

Granulometria

Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
> 5 7,0
5 - 3,15 19,4
3,15 - 0,8 60,2
0,8 - 0,16 10,4
< 0,16 3,0
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Tovar je dodávaný na EURO paletách.

sol6

BALENÁ POSYPOVÁ SOĽ S ROZMRAZOVACOU ÚČINNOSŤOU DO -34°C BALENIE BIG-BAG - BIOMAG

Zloženie

 • Obsah Chloridu horečnatého : min.46,5
 • Obsah MgCl2 . 6H2O : min. 98%
 • Bod tuhnutia zmesi(48g/100g vody):min. -34°C

Granulometria

Tvar šupiniek
priemer :do 15mm
hrúbka: do 0,5mm
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Tovar je dodávaný na EURO paletách.

sol7

BALENÁ POSYPOVÁ SOĽ VÁKUOVÁ S ROZMRAZOVACOU ÚČINNOSŤOU DO -6°C (Č2) BALENIE 25KG,50KG - VÁKUOVÁ

Zloženie

 • Obsah Chloridu sodného NaCl : min. 99%
 • Obsah Síranov SO42- : max.0,04%
 • NaCl: min. 98%

Granulometria

 • 3,2 - 0,2 mm
Veľkosť zŕn [mm] Podiel [M-% TS]
> 0,63 15
0,2 - 0,63 70
< 0,2 13
 • Záruka 24 mesiacov.
 • Obsahuje protispekacie látky.
 • Tovar je dodávaný na EURO paletách.

sol8

CHLORID VÁPENATÝ TEKUTÝ 25% - TECHNICKÝ (Č2)

Zloženie

 • Obsah Chloridu vápenatého CaCl2: min. 25,0 %
 • Rozmrazovacia účinnosť do -43°C.
 • Doba použiteľnosti: 1 rok pri dodržaní predpísaných podmienok prepravy a skladovania.
 • Tovar je dodávaný v 200 l PE sudoch, 1000 l PE kontajneroch alebo v autocisternách.

sol9

CHLORID VÁPENATÝ TEKUTÝ 34% - TECHNICKÝ (Č2)

Zloženie

 • Obsah Chloridu vápenatého CaCl2: min. 34,0 - 34,5 %
 • Rozmrazovacia účinnosť do -52°C.
 • Doba použiteľnosti: 1 rok pri dodržaní predpísaných podmienok prepravy a skladovania.
 • Tovar je dodávaný v 200 l PE sudoch, 1000 l PE kontajneroch alebo v autocisternách.